Gå till innehåll

Tillbyggnad

Tillbyggnad är en ändring av en byggnad som innebär en ökning av byggnadens volym, exempelvis ett burspråk på ett bostadshus eller en carport på ett garage.

Inom detaljplan behövs alltid bygglov för en tillbyggnad om inte undantagen attefallstillbyggnad eller bygglovsbefriat skärmtak används.

Utanför ett område med detaljplan är det i vissa fall möjligt att göra en liten tillbyggnad på ett en- och tvåbostadshus och på dess tillhörande komplementbyggnader utan bygglov.

Sidinformation

skylt
Kontakta oss
Byggavdelningen
Senast uppdaterad:
2023-10-05
Publicerad:
2023-04-26