Gå till innehåll

Altan

Altan, trädäck eller terrass är en upphöjd golvkonstruktion som, utan att vara tak till en byggnad, är placerad på mark och avsedd att användas som uteplats. Den kan vara sammanbyggd med en byggnad eller placerad fristående.

Bygglov eller anmälan krävs oftast inte för ett träckdäck i marknivå.

En altan kan kräva bygglov om den räknas som en nybyggnad eller en tillbyggnad eller ändrar byggnadens yttre utseende avsevärt. Detta blir oftast aktuellt när ett altangolv får en viss höjd över marken, särskilt om altanen ska byggas på sluttande mark och ett utrymme skapas under altanen.

Sidinformation

skylt
Kontakta oss
Byggavdelningen
Senast uppdaterad:
2023-10-05
Publicerad:
2023-04-26