Gå till innehåll

Ändring av fasad eller tak

Oftast krävs det bygglov för att göra en ändring av en byggnads yttre utseende, en så kallad fasadändring. Det kan vara förändringar av material och färg på fasad och tak eller byte av fönster och ytterdörrar.

När det gäller fasadändringar är det viktigt att du kontrollerar bestämmelser i områdets eventuella detaljplan.

Är din byggnad i ett område där det inte finns en detaljplan eller områdesbestämmelser? Då krävs normalt inte bygglov för fasadändringar, förutsatt att byggnaden inte har ett särskilt värde.

Sidinformation

skylt
Kontakta oss
Byggavdelningen
Senast uppdaterad:
2023-10-05
Publicerad:
2023-04-26