Gå till innehåll

Förråd, garage, carport

Fristående förråd, garage och carport är exempel på komplementbyggnader till ett bostadshus.

För att bygga en komplementbyggnad behövs alltid ett bygglov om inte något av undantagen friggebod eller attefallsbyggnad används (friggebod kan byggas utan bygglov eller anmälan, attefallsbyggnad kräver en anmälan).

Situationsplan
Situationsplan är en karta som visar fastigheten eller tomten med både befintliga och tillkommande, nya, byggnader inritade. Situationsplanen ska vara baserad på en nybyggnadskarta, förenklad nybyggnadskarta eller ett kartutdrag. Måttsätt utsidan (längd och bredd) på befintliga byggnader och den nya komplementbyggnaden. Ange avstånd från byggnaden till fastighetsgränser och avstånd från nybyggnad till befintliga byggnader.


Planritning
Planritning är en horisontell genomskärning av byggnaden. Ritningen ska visa fönster och dörrar, eventuella innerväggar och vilka funktioner som kommer att finnas (exempelvis badrum, sovrum eller förråd. Ritningen ska vara måttsatt.


Fasadritningar
Fasadritningar visar byggnadens utsida från fyra sidor. Ritningarna ska visa marknivå, materialval (exempelvis trä eller tegel) och väderstreck.


Sektionsritning
Sektionsritning är en vertikal genomskärning av byggnaden. Ritningen ska redovisa takvinkel, byggnadshöjd och nockhöjd.


Förslag till kontrollplan
Kontrollplan är en checklista som innehåller de kontroller som en byggherre ska göra för att vara säker på att alla krav och regler uppfylls.

Sidinformation

skylt
Kontakta oss
Byggavdelningen
Senast uppdaterad:
2024-04-15
Publicerad:
2023-04-26