Gå till innehåll

Nybyggnadskarta och kartunderlag

För att bygga en ny huvudbyggnad eller en större tillbyggnad kan det behövas en nybyggnadskarta som underlag för ansökan.

En nybyggnadskarta visar hur platsen ser ut innan några mark- eller byggåtgärder utförts och ligger till grund för en situationsplan.

Exempel på det kartunderlag som kan krävas:


Ny huvudbyggnad

Tillbyggnad <50 kvm

Tillbyggnad
>50 kvm

Komplementbyggnad <50 kvm

Komplementbyggnad >50 kvm

Inom detaljplan

Nybyggnadskarta

Kartutdrag

Förenklad nybyggnadskarta

Kartutdrag

Förenklad nybyggnadskarta

Utanför detaljplan

Nybyggnadskarta

Kartutdrag

Kartutdrag

Kartutdrag

Förenklad nybyggnadskarta

Bedömning sker i varje ärende och avsteg kan göras åt båda hållen


Sidinformation

skylt
Kontakta oss
Byggavdelningen
Senast uppdaterad:
2024-04-15
Publicerad:
2023-10-02