Gå till innehåll

Inredning av övervåning

Det behövs inte bygglov för att inreda ytterligare en våning i ett enbostadshus, exempelvis att inreda övervåningen i ett befintligt 1,5-planshus.

Däremot krävs det en anmälan till miljö-, bygg- och räddningsnämnden och ett startbesked.

Situationsplan
Situationsplan är en karta som visar fastigheten eller tomten med alla befintliga byggnader synliga. Markera tydligt vilken befintlig byggnad som ska inredas med övervåning.


Planritning
Planritning för den del som ska inredas. Ritningen ska visa fönster och dörrar, eventuella innerväggar och vilka funktioner som kommer att finnas (exempelvis kök, badrum, sovrum eller förråd. Ritningen ska vara skalenlig och måttsatt.


Fasadritningar
Fasadritningar visar byggnadens utsida från fyra sidor. Ritningarna ska vara skalenliga och visa marknivå, materialval (exempelvis trä eller tegel) och väderstreck.


Sektionsritning
Sektionsritning är en vertikal genomskärning av byggnaden. Ritningen ska vara skalenlig och redovisa nockhöjd.


Förslag till kontrollplan
Kontrollplan är en checklista som innehåller de kontroller som en byggherre ska göra för att vara säker på att alla krav och regler uppfylls.

Sidinformation

skylt
Kontakta oss
Byggavdelningen
Senast uppdaterad:
2024-02-20
Publicerad:
2023-04-26