Gå till innehåll

Samhällsutveckling

Nya bostäder, skolor, nytt aktivitetshus, fler idrottsanläggningar och ett trevligare centrum. Gällivare är mitt uppe i en spännande omvandling både innehålls- och arkitekturmässigt. Här skapas ett samhälle med hållbarhet som ledstjärna och mötet mellan människor är centralt.

De områden som uppfyller krav på hållbara, attraktiva och inkluderande livsmiljöer och förutsättningar för bostäder med hög kvalitet är bland annat förtätningar av centrum, områdena vid Repisvaara och Dundret, Noulajärvi samt landsbygden.

Den gröna omställningen innebär stora möjligheter för Gällivare kommun att växa och utvecklas. Fler medborgare behövs och då behövs fler bostäder. Det planeras nu för fullt för att möta efterfrågan där kalkylen visar att det behövs 1200 nya bostäder de närmaste åren.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2024-02-28
Publicerad:
2022-11-22