Gå till innehåll

Tillgänglighet för den här webbplatsen

Gällivare kommun står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda den. Det här dokumentet beskriver hur gallivare.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.}

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från gallivare.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss.

Svarstiden är normalt inom 72 timmar.

Du kan också kontakta oss på följande sätt:

Hjälp oss att bli bättre!

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Vi vill veta vad som fungerar och vad som inte fungerar för dig för att kunna göra hemsidan ännu bättre. Berätta om din upplevelse av hemsidan!
Upptäcker du problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn över lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar ditt påpekande om bristande webbtillgänglighet eller din begäran om tillgängliggörande av innehåll kan du anmäla till Myndigheten för digital förvaltning Länk till annan webbplats..

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Vi känner till följande problem

Film/ video
Flera videoklipp som vi publicerat på våra webbplatser saknar text- och syntolkning. Vi har inte heller syntolkat och textat alla våra videoklipp i sociala medier.

Vi arbetar för att texta alla våra filmer och strävar efter att planera våra filminspelningar på ett sådant sätt att separat syntolkning inte behövs.

Bilder
Vissa innehållsbärande bilder saknar textalternativ (alt-texter).

Formulär
Ett antal av formulären på webbplatsen saknar beskrivande text till formulärfälten.

PDF-dokument
Alla dokument är inte tillgängliga. Vissa PDF-dokument är inte korrekt gjorda (taggade) för att fungera med uppläsande hjälpmedel. Det finns pdf-dokument där läsordning och tabbordning är felaktig. I en del pdf-dokument saknas eller har felaktiga textalternativ för bilder och annan grafik sakna. Detta innebär att pdf-dokumenten inte läses upp korrekt. personer med nedsatt synförmåga som använder uppläsningshjälpmedel kan ha svårt att uppfatta innehållet i dokumenten. Vissa PDF-dokument är inskannade dokument som saknar uppläsningsmöjlighet. Detta saknar vi praktisk möjlighet att rätta till. Vi förbättrar dokumenten löpande och vid behov.

Samlingssidor för vardera minoritetsspråk
Varje minoritetsspåk ska ha en samlingssida på det egna språket. Just nu finns delar av informationen översatt, men publicerat på respektive avsnitt.

 

Vår ambition är att ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem senast den 31 december 2024.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort ensjälvskattning av gallivare.se.

I vårt publiceringsverktyg finns en inbyggd tillgänglighetskontroll. När vi får varningar om otillgänglig kod eller otillgängligt innehåll följer vi upp på dessa.

Webbplatsen publicerades den 19 juni 2023.

Redogörelsen uppdaterades senast den 14 februari 2024.