Gå till innehåll

Felanmälan

Hjälp oss att bli bättre genom att anmäla fel och komma med synpunkter för förbättringar!

Kontakta socialjour

Vid akuta sociala problem.

Telefon socialtjänsten

Under kontorstid:

0970-81 80 00 (kommunens växel)

Utanför kontorstid:

0970-81 82 12 (socialjouren).

Vid orosanmälningar som inte gäller akut fara, använd gärna e-tjänsten för anmälan via webben.

Felanmälan allmänn plats, infrastruktur & miljö

Gator, vägar, vatten och avlopp, belysning, park, fritid, natur samt renhållning.

Du kan själv välja hur du vill göra din felanmälan

  • via mobilappen "Felanmälan Gällivare".
  • via webben.
  • eller via telefon, 0970-81 82 13

Vid akuta störningar

Vid akuta fel eller skador på kommunal infrastruktur, ring in din felanmälan!

Vi tar emot samtal dygnet runt.

Bifoga gärna bilder, ange din position samt ange om du vill ha återkoppling, vid anmälan via app eller webbplats.

Felanmälan bredband

Internet, TV & Telefoni via dunderNET.

Vid upplevda driftstörningar på anslutningar via Gällivare kommuns stadsnät (dunderNET), hanteras felanmälan via respektive tjänsteleverantör.

Mer information om teknisk support och felanmälan samt kontaktuppgifter, finns på dunderNETs webbplats.

Felanmälan fastigheter

Lokaler, skolor, äldreboenden och andra kommunala fastigheter.

Det är av yttersta vikt att alla felanmälningar kommer in i systemet, detta för att underlätta fastighetsskötarnas arbete och för att ge en ökad möjlighet till uppföljning av felärenden.

Du kan själv välja hur du vill göra din felanmälan

Felanmälan via webben kan vara något långsam vid starten, vänligen ha tålamod.

Vänligen lämna namn och telefonnummer för att underlätta återkoppling.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2024-07-10
Publicerad:
2023-06-07