Gå till innehåll

Hållbar utveckling

Gällivare kommuns verksamhetsidé är att vara en socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbar kommun. Verksamhetsidén beskriver vad kommunen vill åstadkomma.

Hållbarhetsarbetet är grundstenen i kommunens målstyrningsarbete och ska kopplas till Agenda 2030 och de globala målen.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2023-10-02
Publicerad:
2023-04-17