Gå till innehåll

Ekologisk hållbarhet

En ekologiskt hållbar kommun vårdar naturresurser långsiktigt, så att de kan fortsätta försörja oss och kommande generationer med det som behövs. Det innebär bland annat ekosystem som producerar energi och mat, tillhandahåller rent vatten, rekreation och klimatreglering.

I Gällivare kommun har vi en fantastisk natur. Vi har höga fjäll i väster, vi har Dundret. Vi har rent porlande fjällvatten. Vi har milsvida vidder av myrlandskap och stora tallskogar. Vi har ett unikt djurliv. Vi har flera nationalparker och världsarvet Laponia. Och mitt i det här har vi Gällivare kommuns invånare.

Arbetet med den ekologiska hållbarheten handlar om att värna allt detta. Det strategiska miljöarbetet är långsiktigt och målet är att sätta miljön i Gällivare i fokus. Vi ska skapa bra förutsättningar för en effektiv användning av energi och naturresurser. Det handlar om att inte sprida gifter i naturen och om att värna den biologiska mångfalden.

Miljöarbetet handlar även om att underlätta för politiker, kommunens egna verksamheter och övriga kommuninvånare att göra klimatsmarta val. Vårt samhälle ska ge förutsättningar för en livsstil som minskar miljö- och klimatpåverkan.

Miljödimensionen är en grundläggande förutsättning för att nå hållbarhet inom den sociala dimensionen i Agenda 2030. En god livsmiljö kräver till exempel ett fungerande ekosystem som långsiktigt förser oss med mat, frisk luft och rent vatten.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2023-10-02
Publicerad:
2023-04-17