Gå till innehåll

One Planet City Challenge

Gällivare kommun deltar i 2023/2024 års omgång av WWFs stadsutmaning One Planet City Challenge.

WWFs One Planet City Challenge är en utmaning till världens städer att ta på sig ledartröjan för en klimatsäker framtid. Utmaningen har funnits sedan 2011 och är världens största och längst pågående i sitt slag. Syftet är att få världens kommuner att utveckla och mobilisera sitt klimatarbete i linje med Parisavtalets 1,5 gradersmål. Varje omgång har OPCC ett tema där deltagande städer erbjuds policyfördjupning. I år är temat Hållbar mobilitet.

I Gällivare har vi som mål att vårt samhälle ska ge förutsättningar för en livsstil som minskar miljö- och klimatpåverkan. Vi har även ambitiösa mål att minska våra utsläpp av växthusgaser och hittills går utsläppsminskningarna för långsamt. Genom att delta i OPCC kan vi få feedback som tydliggör för oss vad vi bör arbeta med för att i snabbare takt minska kommunens klimatpåverkan i linje med Parisavtalet.

Årets policyfördjupningstema passar särskilt väl in i det arbete som kommunen startat kring framtagande av en trafikstrategi för hållbar tillgänglighet och mobilitet.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2023-12-13
Publicerad:
2023-12-13