Gå till innehåll

Social hållbarhet

Ett socialt hållbart samhälle är jämlikt och jämställt. Där lever människorna ett gott liv med god folkhälsa, utan orättfärdiga skillnader.

Gällivare kommun har som målsättning att vara ett socialt hållbart samhälle som utgår ifrån allas lika värde. Det handlar om att skapa ett inkluderande samhälle där människor känner tillit och förtroende till varandra, hög tolerans, delaktighet och inflytande i samhällsutvecklingen. Läs mer i kommunens övergripande styrdokument: Kommunplanen.

För att vara en socialt hållbar kommun behövs ekonomiska resurser samtidigt som våra naturresurser sätter vissa ramar för vår välfärd. En social hållbarhetsanalys över nuläget och aktuella utmaningar har framtagits för området social hållbarhet.

Sidinformation

Folkhälsostrateg
Katarina Larsson
Senast uppdaterad:
2023-09-04
Publicerad:
2023-04-18