Gå till innehåll

Folkhälsa

Folkhälsa handlar om hälsotillståndet hos alla invånare i vår kommun. En god och jämlik folkhälsa är centralt för ett socialt hållbart samhälle.

Begreppet folkhälsa beskriver hälsa, sjuklighet och dödlighet liksom levnadsvanor, hälsorisker och skyddsfaktorer för hälsa i olika befolkningsgrupper.

Folkhälsoarbetet består i att förebygga sjukdom och att främja hälsa. Arbetet utgörs av målinriktade och organiserade insatser för att skapa samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela befolkningen.

Det konkreta arbetet för att uppnå detta pågår inom alla kommunens verksamheter, med utgångspunkt ifrån Kommunplanen som centralt måldokument. Men alla verksamheter, organisationer och företag i vår kommun har en viktig roll att spela.

Gällivare kommuns folkhälsopolitiska arbete sker i linje med Norrbottens och Sveriges folkhälsopolitik.

Här hittar du användbara länkar för folkhälsa regionalt eller nationellt.

Sidinformation

Folkhälsostrateg
Katarina Larsson
Senast uppdaterad:
2023-11-17
Publicerad:
2023-01-24