Gå till innehåll

Transport och besök

Du som har en funktionsnedsättning kan ansöka om färdtjänst, riksfärdtjänst och parkeringstillstånd. Dessa insatser är till för att underlätta resor, transporter och ett aktivt fritidsliv.

Regionala kollektivtrafikmyndigheten (RKM) ansvarar för handläggning av färdtjänst och riksfärdtjänst i Gällivare kommun.

Hur ansöker jag?
Skicka in din ansökan om färdtjänst eller riksfärdtjänst till RKM. Ansökan och beslut hanteras av RKMs handläggare.
Adress: RKM, Smedjegatan 19, 972 32 Luleå
E-post: fardtjanst@rkmbd.se

Hur bokar jag resa?
Din resa beställer du via på telefon 0926-756 77

Region Norrbotten ger bidrag till sjukresor, både till egna vårdgivare och till privata vårdgivare som har avtal med Region Norrbotten. Nästan alla typer av sjukbesök ger dig rätt till bidrag. De vanligaste är besök hos läkare, tandläkare och sjukgymnast.

Hur bokar jag?
För att boka sjukresa med komfortbuss, tåg, taxi eller flyg - kontakta Beställningscentralen på telefonnummer 020-96 00 96

Om du har en funktionsnedsättning som gör att aktiviteter på egen hand inte är möjliga kan du ha rätt till ledsagarservice. En ledsagare möjliggör för den enskilde att delta i samhällslivet. Du kan få hjälp med att:

  • besöka vänner
  • promenera
  • delta i fritidsaktiviteter
  • besöka kulturaktiviteter

Insatsen bör ha karaktären av personlig service och anpassas efter de individuella behoven. Ledsagning ges i närmiljön. Omvårdnad ingår inte i ledsagarinsatsen.

Vem kan få ledsagare?
Du som är äldre eller funktionshindrad kan ansöka om ledsagare. När din ansökan kommit in gör kommunens LSS-handläggare en bedömning av ditt behov och fattar beslut om hjälp.

Hur gör jag för att ansöka om ledsagning via LSS?
För att söka insatser via LSS tar du kontakt med en LSS-handläggare som ger dig mer information om ansökan. Du kan också söka direkt genom att fylla i ansökningsblanketten för insatser via LSS.

Ansökningsblanketten skickas sedan till:
Biståndsenheten
LSS
Gällivare Kommun
982 81 Gällivare

Vad kostar det?
Ledsagarservice innebär hjälp att komma ut på vardagliga fritidsaktiviteter utanför hemmet. Ledsagarinsatsen är kostnadsfri, men du står för dina egna omkostnader i samband med aktiviteter.

Vill du veta mera?
För mer information kan du vända dig till socialtjänstens LSS-handläggare via kommunens växel 0970- 81 80 00

Som rörelsehindrad kan du få ett tillstånd som tillåter dig att parkera på särskilda reserverade platser.

Det finns två slags tillstånd:

  1. Förare: Du kör fordonet själv.
  2. Passagerare: Du kör inte fordonet själv utan behöver en förare som släpper av dig nära målpunkten (målet för resan). Du klarar dig inte på egen hand, inte ens en kortare stund medan föraren parkerar fordonet.

Vill du veta mera?
För mer information, frågor och funderingar kring Parkeringstillstånd för rörelsehindrade kontakta kommunens gatuingenjör via kommunens växel
Telefonnummer: 0970- 81 80 00

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2023-11-17
Publicerad:
2023-02-09