Gå till innehåll

Socialpsykiatri

Socialpsykiatrin i Gällivare kommun vänder sig till personer med psykisk ohälsa som behöver stöd/hjälpinsatser i sin livssituation för att öka möjligheten till ett självständigt liv med gemenskap och delaktighet i samhället.

Alla kan i något skede i livet drabbas av psykisk ohälsa, denna ohälsa kan variera i art, grad och varaktighet. För vissa kan behöva stöd eller hjälp av Socialnämnden för att klara av ett eget boende, andra klarar sig med olika behandlingar av sjukvården.

Målsättningen med hjälpinsatserna är att utveckla individens möjligheter till att leva ett självständigt liv. Alla stöd/hjälpinsatser avgörs utifrån den enskildes behov. En individuell målplan upprättas tillsammans med den enskilde där stödet/hjälpinsatser sammanfattas.

Hur gör jag för att söka hjälp?

Ansökan kan ske muntligt och skriftligt.

Ta kontakt med socialsekreterare på Socialpsykiatrin via kommunens växel 0970-818 000.

Bostad med särskild service

Bostad med särskild service (eller BSS) är en insats för personer som behöver mer omfattande stöd än det som kan ges i ordinärt boende. Du bor i din egen lägenhet men har tillgång till gemensamhetslokaler med kök, tv-rum vilket underlättar social kontakt med andra.

Boendeformen ska stödja dig så att du kan utvecklas mot ett mer självständigt liv med en fungerande vardag.

Strandvillan
Strandvillan är ett boende med 14 lägenheter som är centralt belägen med gångavstånd till affärer, apotek, simhall, bibliotek, grönområde och busshållplats.

Malmbacken
Malmbacken är ett hyreshus med 11 lägenheter som ligger i ett lugnt bostadsområde en bit ifrån centrala stan. Med promenadavstånd till livsmedelsaffär, vårdcentral och busshållplats.

Boendestöd

Boendestöd ges som ett individuellt anpassat vardagsstöd till psykiskt funktionsnedsatta personer över 18 år. Stödet som den enskilde får skall tillvarata och utveckla egna förmågor dels med hjälp i det egna hemmet men även i närmiljön.

Beondestödet ges med utgångspunkt i att stärka det positiva i människan för att ge verktyg och redskap till eget växande och höja livskvalitéten i vardagen.

Daglig verksamhet

Daglig verksamhet fungerar som ett stöd i en medborgares vardag, och ger en meningsfull sysselsättning och rutin i vardagen. Daglig sysselsättning ger också ett socialt sammanhang och möjlighet att träffa andra personer och personal.

 1. Ansökan
  När ansökan kommit in blir du som sökande kontaktad av en handläggare. I den första kontakten får du veta hur handläggningsarbetet går till samt att en tid för hembesök eller möte på biståndsenheten bokas in.
 2. Hanläggningsprocessen
  Vid hembesöket/ mötet ställer handläggaren frågor för att få information och uppgifter till beslutsunderlaget.
  I beslutsunderlaget ingår den enskildes hjälpbehov, det vill säga vad du som sökande kan och inte kan.
 3. Beslutsunderlag
  Handläggaren sammanställer inhämtade uppgifter och påbörjar beslutsunderlag.
  Under tiden har hanläggaren fortsatt kontakt med den sökande, då du som sökande har fortsatt möjlighet att lämna ytterligare information och synpunkter på beslutsunderlagets innehåll.
 4. Beslut
  När handläggaren tagit ställning till alla kända faktorer i beslutsunderlaget görs en bedömning och beslut fastställs.
  Beslutet meddelas skriftligt till sökande.

Är du över 18 år och skriven i Gällivare, Jokkmokk, Kiruna eller Pajala kommun och har en psykisk ohälsa som medför stora problem i din vardag, kan du kostnadsfritt få ett ombud via Lapplands kommunalförbund.

Syftet är att personer med psykisk ohälsa ska få möjlighet att leva ett mer självständigt liv, genom att ta del av samhällets utbud av vård, stöd, service och sysselsättning på jämlika villkor. För att få ett personligt ombud krävs inte någon remiss eller biståndsbeslut utan en bedömning görs i varje enskilt fall.

Vad kan du få hjälp med?

Tillsammans med dig gör ombudet en planering utifrån dina behov, önskemål och rättigheter. Det kan bland annat gälla:

 • råd och stöd
 • kartlägga vård - och servicebehov
 • kontakter och samordning med olika myndigheter och för dig viktiga personer
 • bistå vid ansökningar om exempelvis vård och behandling, boende, ekonomi,
  arbete/sysselsättning med mera

Ditt personliga ombud

 • arbetar på uppdrag av dig för att du ska uppnå dina egna mål
 • är frivilligt och kostnadsfritt
 • har tystnadsplikt
 • för inga journaler
 • arbetar inte med myndighetsutövning och kan därmed inte besluta om insatser
 • arbetar inte med behandling

För att läsa mer samt att få kontaktuppgifter kan du klicka dig vidare till Lapplands kommunalförbunds hemsida Lapplands.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2023-11-17
Publicerad:
2023-01-24