Gå till innehåll

Missbruk och beroende

Du som har ett riskbruk, eller vet att du är beroende, oavsett om det gäller alkohol, droger eller spel om pengar kan få hjälp hos oss i vuxengruppen om du är över 18 år.

Du som har ett riskbruk, eller vet att du är beroende, oavsett om det gäller alkohol, droger eller spel om pengar kan få hjälp hos oss i vuxengruppen om du är över 18 år.

Vi kan erbjuda det vi kallar råd- och stödsamtal samt MI5v som är en möjlighet att träffa oss vid upp till fem tillfällen, utan att vi för dokumentation. Du kan således vara anonym.

Innan vi beslutar om stödinsatser till personer med missbruksproblem så inleder vi alltid en utredning. All stöd och hjälp baseras på respekt för den enskilde.

När du ansöker om hjälp inleds alltid en utredning. Varje ansökan resulterar i ett bifall eller ett avslag.

När en anmälan kommer in till individ- och familjeomsorgen, gör socialsekreterarna en bedömning tillsammans med den enskilde om utredning ska inledas eller inte.

Insatser som kommunen kan erbjuda är främst öppenvårdsinsatser via kommunens öppenvård men vid omfattande problematik även vård vid behandlingshem. Oftast är insatserna frivilliga men om en person är i uppenbar och allvarlig fara på grund av sitt missbruk kan socialnämnden ansöka om tvångsvård enligt LVM (lagen om vård av missbrukare i vissa fall).

Vi erbjuder dig öppenvårdsinsatser som kan hjälpa dig hitta strategier att ändra din livsstil rörande alkohol och droger.

 • CRA - behandlingsprogram för vuxna
 • A-CRA - behandlingsprogram för unga vuxna upp till 24 år
 • ÅP - Återfallsprevention
 • MI - motiverande samtal

Om du vill veta mer om dina alkoholvanor

På IQ Alkoholprofilen kan du som är över 18 år göra ett test om du vill veta mer om dina alkoholvanor och hur de påverkar dig och andra

Om du spelar om pengar och har ett beteende som stämmer överens med minst fyra av punkterna nedan och det har pågått under en längre tid, kan det vara tecken på att du befinner dig i riskzonen för att bli, eller är, spelberoende.

 • Du tänker ständigt på spel: tidigare spelupplevelser, nästa spel eller funderingar på hur du ska skaffa pengar till nästa spel.
 • För att behålla spänningen krävs det allt större summor att spela för.
 • Du har misslyckats flera gånger med att begränsa spelandet eller att sluta spela.
 • Du blir rastlös eller irriterad när du försöker begränsa eller sluta ditt spelande.
 • Du spelar för att slippa tänka på problem eller för att komma ifrån ångest eller nedstämdhet.
 • Du återvänder till spel när du förlorat pengar.
 • Du vill ta revansch för förlusten.
 • Du ljuger för att dölja hur mycket du spelar, oavsett vem som frågar.
 • Du har begått brott för att få pengar till spelandet: till exempel stöld, förskingring eller förfalskning.
 • Du har äventyrat eller förlorat någon viktig personlig relation, anställning, möjlighet till utbildning eller karriär på grund av spelandet.
 • Du förlitar dig på att andra kan ordna fram pengar för att lösa en ekonomisk kris som uppstått på grund av spelandet.

Vad gäller spelberoende har vi ett program som heter Spelfriheten som vi kan erbjuda dig som har problem med spel om pengar. Insatsen är behovsprövad och beslut fattas av socialsekreterare.

Socialtjänsten har en anmälningsfunktion där du som är orolig över en individ, kan anmäla denna oro till Socialtjänsten - detta kan du göra antingen som privatperson eller i egenskap av yrkesroll.

Lämnas orosanmälan i egenskap av yrkesroll till exempel läkare eller omsorgspersonal kan man inte välja att vara anonym. Man kan begära att få återkoppling på om Socialtjänsten har inlett utredning utifrån anmälan eller inte.

Privatpersoner som anmäler sin oro kan välja att vara anonym, men kan inte begära att få någon återkoppling av Socialtjänsten.

Registera anmälan digitalt via länken nedan.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2023-11-17
Publicerad:
2023-01-12