Gå till innehåll

Äldre

I Gällivare kommun ska våra äldre och enskilda med funktionsnedsättning få leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. Här hittar du information om tjänster och verksamheter som bidrar till en god livssituation för dig.

Kommunen kan erbjuda hjälp och stöd i form av hemtjänst, trygghetslarm, vård- och omsorgsboende, anhörigstöd, avlastning i och utanför hemmet. Detta är ett urval av insatser du som enskild kan ansöka om utifrån ditt vårdbehov.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2023-11-17
Publicerad:
2022-11-16