Gå till innehåll

Räddningstjänsten Gällivare

På räddningstjänsten i Gällivare arbetar vi med att förebygga bränder och verkar för att åstadkomma skydd mot andra olyckor. Räddningstjänsten utövar myndighetsutövning gentemot ägare, verksamhetsutövare och privatpersoner.

Vid olycka eller överhängande fara för olycka, ring 112.

För information om olyckor och kriser, ring det nationella informationsnumret 113 13