Gå till innehåll

Omsorg och hjälp

Tabellen kan scrollas i sidled i mobilläge.

Trygg och säker - Räddningstjänsten

E-tjänst

Blankett

Brandfarlig vara, anmälan av föreståndare

E-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Brandfarlig vara, tillstånd

E-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Explosiv vara, godkännande av föreståndare

E-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Explosiv vara, tillstånd

E-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Tillbudsrapportering för brandfarliga och explosiva varor

E-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Egensotning

E-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Tillfällig övernattning

E-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Orosanmälan

E-tjänst

Blankett

Orosanmälan till socialtjänsten

E-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Ekonomi, bidrag och avgifter

E-tjänst

Blankett

Ansökan ekonomiskt bistånd


Blankett Pdf, 397.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Inkomstuppgift för beräkning av omsorgsavgift


Blankett Pdf, 872 kB, öppnas i nytt fönster.

Ansökan dubbel boendekostnad vid flytt till vård- och omsorgsboende


Blankett Pdf, 753.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Ändring bostadsuppgifter


Blankett Pdf, 323.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Funktionsnedsättning

E-tjänst

Blankett

LSS ansökan


Blankett Pdf, 1.4 MB, öppnas i nytt fönster.

Dödsfall och begravning

E-tjänst

Blankett

Ekonomiskt bistånd för begravningskostnad


Blankett Pdf, 214.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Intresseanmälan

E-tjänst

Blankett

Intresseanmälan kontaktperson, kontaktfamilj, jourhem, familjehem och särskilt förordnad vårdnadshavare


Blankett Pdf, 54.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Äldre

E-tjänst

Blankett

Ansökningsblankett särskilt boende


Blankett Pdf, 429.2 kB, öppnas i nytt fönster.

God man, förvaltare, förmyndare

E-tjänst

Blankett

Ansökan om god man eller förvaltare- Ansökan om god man eller förvaltare


Blankett Pdf, 309.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Anmälan om god man eller förvaltare- Anmälan om god man eller förvaltare


Blankett Pdf, 255.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Ensamkommande barn- Förteckning


Blankett Pdf, 302.9 kB, öppnas i nytt fönster.

- Kvittenser på överlämnade fickpengar/privata medel


Blankett Pdf, 27.1 kB, öppnas i nytt fönster.

- Körjournal


Blankett Pdf, 26.3 kB, öppnas i nytt fönster.

- Redogörelse för nedlagt arbete - Ensamkommande barn


Blankett Pdf, 98.4 kB, öppnas i nytt fönster.

- Vägledning god man för
ensamkommande barn


Blankett Pdf, 213.6 kB, öppnas i nytt fönster.

För dig som vill bli god man eller förvaltare- Intresseanmälan och lämplighetsintyg


Blankett Pdf, 65.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Förmyndarnas ansökningsblanketter


 
- Ansökan om samtycke till egendomens fördelning


Blankett Pdf, 58.8 kB, öppnas i nytt fönster.
- Ansökan om samtycke till placering


Blankett Pdf, 60.5 kB, öppnas i nytt fönster.
- Ansökan om uttag från spärrad bankräkning


Blankett Pdf, 151.6 kB, öppnas i nytt fönster.

- Ansökan samtycke till rättshandling vid dödsboförvaltning


Blankett Pdf, 56.7 kB, öppnas i nytt fönster.

- Ansökan om samtycke driva rörelse enl omyndig. 14 kap. 14 § Föräldrabalken


Blankett Pdf, 122.3 kB, öppnas i nytt fönster.

- Ansökan om samtycke driva rörelse enl. 13 kap. 16 § Föräldrabalken


Blankett Pdf, 124.6 kB, öppnas i nytt fönster.

- Ansökan befrielse eller förenklad redovisning


Blankett Pdf, 121.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Redogörelse av sitt uppdrag- Inkomstbilaga


Blankett Pdf, 79 kB, öppnas i nytt fönster.

- Utgiftsbilaga


Blankett Pdf, 78.9 kB, öppnas i nytt fönster.

- Handkassa och utbetalningar till huvudmannen


Blankett Pdf, 413.6 kB, öppnas i nytt fönster.

- Kvittenser på överlämnade fickpengar/privata medel


Blankett Pdf, 27.1 kB, öppnas i nytt fönster.

- Körjournal


Blankett Pdf, 26.3 kB, öppnas i nytt fönster.

- Redogörelse för nedlagt arbete - SFV


Blankett Pdf, 64.8 kB, öppnas i nytt fönster.

- Redogörelse för nedlagt arbete


Blankett Pdf, 72.9 kB, öppnas i nytt fönster.

- Sluträkning


Blankett Pdf, 140.8 kB, öppnas i nytt fönster.

- Timredovisning


Blankett Pdf, 110.3 kB, öppnas i nytt fönster.

- Årsräkning


Blankett Pdf, 125.7 kB, öppnas i nytt fönster.

- Förteckning


Blankett Pdf, 302.9 kB.

- Checklista till årsräkning och sluträkning


Blankett Pdf, 430.3 kB, öppnas i nytt fönster.

- Utbildningsmatrial - Att upprätta en års-/sluträkning


Blankett Pdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster.

Ställföreträdarnas ansökningsblanketter- Ansökan om avsägelse av uppdraget som ställföreträdare


Blankett Pdf, 253.6 kB, öppnas i nytt fönster.

- Ansökan om befrielse från redovisning eller förenklad redovisning


Blankett Pdf, 431.7 kB, öppnas i nytt fönster.

- Ansökan om samtycke till egendomens fördelning


Blankett Pdf, 56.4 kB, öppnas i nytt fönster.

- Ansökan om samtycke till fastighetsförsäljning


Blankett Pdf, 27.9 kB, öppnas i nytt fönster.

- Ansökan om uttag från spärrad bankräkning


Blankett Pdf, 140.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Infomation för utskrift- Bankfrågor för ställföreträdare för barn och vuxna


Blankett Pdf, 4.2 MB.

- Bankärrenden för vuxen med god man


Blankett Pdf, 1022.4 kB.

- Barns tillgångar


Blankett Pdf, 918.6 kB.

- Att bevaka rätt i ett dödsbo


Blankett Pdf, 30.1 kB.

- Checklista god man förvaltare


Blankett Pdf, 118.7 kB.

- God man och förvaltare i relation till andra aktörer


Blankett Pdf, 2 MB.

- Information till särskilt förordnad vårdnadshavare


Blankett Pdf, 458.2 kB.

- Vad gör en god man och förvaltare


Blankett Pdf, 2.2 MB.

- Vad kan en god man kan göra för dig


Blankett Pdf, 1.2 MB.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2024-04-23
Publicerad:
2022-12-09