Gå till innehåll

Bygga, bo och miljö

Tabellen kan scrollas i sidled i mobilläge.

Bygga

Bo

Miljö

Bygga

Samhällsutveckling

E-tjänst

Blankett

Begäran om planbesked

 

Blankett Pdf, 325.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Bygga nytt, ändra och riva

E-tjänst

Blankett

Söka bygglov, rivningslov, marklov och göra anmälan

E-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Följa ett ärende

E-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Komplettera ett ärende (innan det finns ett beslut om lov)

E-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Komplettera inför startbesked (ex. förslag till kontrollplan)

E-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Ansök om slutbesked / komplettera inför slutbesked

E-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Ansökan om strandskyddsdispens

E-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Lämna svar vid grannhörande

E-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Kommunikation med handläggare

E-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Lägg till intressent i byggärende

E-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Ta del av beslut som granne eller sakägare

E-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Avfall och återvinning

E-tjänst

Blankett

Ansökan om gemensam sopbehållare


Blankett

Ansökan om befrielse från sophämtning


Blankett Pdf, 237.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Ansökan om uppehåll i sophämtning


Blankett Pdf, 233.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Ansökan om ändrat tömningsintervall eller befrielse från slamtömning


Blankett Pdf, 88.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Anmälan om egen kompostering av matavfall


Blankett Pdf, 136.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Flyttanmälan / Ägarbyte Vatten / Avlopp / Renhållning / Slam


Blankett Pdf, 157.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Ansökan om gemensamt sopkärl


Blankett Pdf, 25.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Bo

Bostäder och boendemiljö

E-tjänst

Blankett

Ansökan bostadsanpassningsbidrag


Blankett Pdf, 163.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Anmälan ny slambrunn


Blankett Pdf, 146.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Anslutning till kommunalt vatten och avloppsnät


Blankett Pdf, 139 kB, öppnas i nytt fönster.

Servisanmälan för anslutning VA


Blankett Pdf, 235.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Anmälan till kommunens tomtkö


Blankett Pdf, 106.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Miljö

Vatten och avlopp

E-tjänst

Blankett

Anmälan ny slambrunn


Blankett Pdf, 146.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Anmälan om inrättande eller ändring av avloppsanordning

E-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 

Ansökning om minireningsverk


Blankett Pdf, 206 kB, öppnas i nytt fönster.

Ansökan om eget omhändertagande av toalettavfall och slam


Blankett Pdf, 300.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Yttrande från grannar - Enskilt avlopp


Blankett Pdf, 172.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Entreprenörsrapport - Infiltration


Blankett Pdf, 241.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Entreprenörsrapport - Markbädd


Blankett Pdf, 320.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Entreprenörsrapport - Minireningsverk


Blankett Pdf, 179 kB, öppnas i nytt fönster.

Entreprenörsrapport - Sluten tank


Blankett Pdf, 227.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Följ och komplettera dina miljöärenden

E-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Energi och uppvärmning

E-tjänst

Blankett

Anmälan om värmepumpsanläggning

E-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2024-03-27
Publicerad:
2022-12-09