Gå till innehåll

Bygga, bo och miljö

Tabellen kan scrollas i sidled i mobilläge.

Bygga

Bo

Miljö

Bygga

Samhällsutveckling

E-tjänst

Blankett

Begäran om planbesked

 

Blankett Pdf, 325.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Avfall och återvinning

E-tjänst

Blankett

Ansökan om gemensam sopbehållare


Blankett

Ansökan om befrielse från sophämtning


Blankett Pdf, 42.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Ansökan om uppehåll i sophämtning


Blankett Pdf, 61.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Ansökan om ändrat tömningsintervall eller befrielse från slamtömning


Blankett Pdf, 88.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Ansökan om kompostering och utsträckt hämtningsintervall


Blankett Pdf, 198.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Flyttanmälan / Ägarbyte Vatten / Avlopp / Renhållning / Slam


Blankett Pdf, 157.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Ansökan om gemensamt sopkärl


Blankett Pdf, 25.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Bo

Bostäder och boendemiljö

E-tjänst

Blankett

Ansökan bostadsanpassningsbidrag


Blankett Pdf, 163.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Anmälan ny slambrunn


Blankett Pdf, 146.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Anslutning till kommunalt vatten och avloppsnät


Blankett Pdf, 139 kB, öppnas i nytt fönster.

Servisanmälan för anslutning VA


Blankett Pdf, 235.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Anmälan till kommunens tomtkö


Blankett Pdf, 106.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Miljö

Vatten och avlopp

E-tjänst

Blankett

Anmälan ny slambrunn


Blankett Pdf, 146.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Anmälan om inrättande eller ändring av avloppsanordning


Blankett Pdf, 333.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Ansökning om minireningsverk


Blankett Pdf, 206 kB, öppnas i nytt fönster.

Ansökan om eget omhändertagande av toalettavfall och slam


Blankett Pdf, 300.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Yttrande från grannar - Enskilt avlopp


Blankett Pdf, 172.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Entreprenörsrapport - Infiltration


Blankett Pdf, 241.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Entreprenörsrapport - Markbädd


Blankett Pdf, 320.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Entreprenörsrapport - Minireningsverk


Blankett Pdf, 179 kB, öppnas i nytt fönster.

Entreprenörsrapport - Sluten tank


Blankett Pdf, 227.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Energi och uppvärmning

E-tjänst

Blankett

Yttrande från grannar – värmepumpsanläggning


Blankett Pdf, 95.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Anmälan om värmepumpsanläggning


Blankett Pdf, 318.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2023-09-04
Publicerad:
2022-12-09