Gå till innehåll

Kris och beredskap

Skulle någon allvarlig händelse inträffa kommer Gällivare kommun att fortlöpande informera våra kommuninvånare om vilka åtgärder kommunen vidtar. Informationen kommer t ex att finnas här på vår webbplats och det kommer även att upprättas en upplysningscentral dit du kan ringa om du undrar något. Vid behov kommer vi även att gå ut med information via radio och andra media, t ex pressen — ett så kallat VMA - Viktigt meddelande till allmänheten. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 • Polis
 • Ambulans
 • Flygräddning
 • Räddningstjänst
 • Giftinformation
 • Jourhavande läkare
 • Vid en större kris eller en så kallas extraordinär händelse har Gällivare kommun en speciell krisledningsorganisation. Vid en sådan kris gäller lagen om extraordinära händelser i kommun och landsting. Kommunstyrelsens ordförande avgör när kommunen övergår i en krisledningsorganisation.

Några exempel på extra ordinära händelser är:

 • Långvarigt elavbrott
 • Större olyckshändelse
 • Utsläpp av farliga kemikalier
 • Smitta
 • Långvarigt avbrott i vattenförsörjningen
 • Dammhaveri

Säkerhetsorganisationens ska arbeta efter kommunens säkerhetspolicy och anvisningar vilket innefattar skadebegränsande- och skadeförebyggande arbetsåtgärder. På ett övergripande plan handlar det om skydd av kommunens personal och kommunal egendom inom följande områden:

 • Fysisk säkerhet - brand, inbrott, egendomsskydd, skadegörelse etc.
 • Personsäkerhet - våld och hot, arbetsplats etc.
 • Beredskapsarbete - krisberedskap, risk och sårbarhetsanalyser
 • Trygghetsarbete - förebyggande åtgärder
 • Skadefinansiering - försäkringsskydd
 • Säkerhetsanalyser enligt säkerhetsskyddslagen
 • Informationssäkerhet
 • Kontroll och uppföljning

Signal för VMA eller Viktigt meddelande till allmänheten. Foto: MSB

Om räddningstjänsten ser ett akut behov av att informera allmänheten vid olyckor sänds ett viktigt meddelande ut via tyfoner som finns i Gällivare, Malmberget och Koskullskulle. Signalen ljuder i 7 sekunder, är tyst i 14 sekunder, ljuder i 7 sekunder och upprepas under cirka två minuter. Första måndagen i mars, juni, september och december kl. 15.00 testas larmet och följs av signalen att faran är över (30-40 sek lång sammanhängande signal).

När tyfon ljuder, ska man:

 • Gå inomhus
 • Lyssna på radio, Sveriges radio P4 alt. på TV och SVT:s text-TV sidan 599.
 • Stänga dörrar, fönster och ventilationer.
 • Inte gå ut förrän du hör signalen "Faran över" med en 30 sekunder lång signal.

Appen Brandrisk Ute – nu mer tillgänglighetsanpassad. Under främst vår och sommar hjälper appen Brandrisk Ute från MSB dig som privatperson att hålla koll på brandrisken i skog och mark och om det råder eldningsförbud där du befinner dig.

I appen får du:

 • Koll på brandrisken där du befinner dig.
 • Koll på om det råder eldningsförbud.
 • Råd om hur du eldar och grillar på ett säkert sätt.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2024-05-28
Publicerad:
2022-11-10