Gå till innehåll

Rådet för social hållbarhet

Gällivares Råd för social hållbarhet är ett rådgivande samverkansorgan som representeras av ledamöter från kommun, landsting, polismyndighet, arbetsförmedling och svenska kyrkan.

Rådets uppdrag är att gemensamt arbeta för att skapa ett jämlikt och jämställt samhälle där människor lever ett gott liv med god folkhälsa utan orättfärdiga skillnader. Rådet ska arbeta för ett inkluderande samhälle där människors lika värde står i centrum vilket kräver tillit och förtroende för varandra, hög tolerans och delaktighet och inflytande i samhällsutvecklingen. Rådet har till uppgift att samordna, analysera och, inom sina egna verksamheter, driva det gemensamma arbetet för ett socialt hållbart Gällivare.

Rådet träffas fyra ggr/år och efter vart möte skrivs protokoll. Ledamöterna i Rådet för Social hållbarhet är:

Gällivare kommun
Birgitta Larsson: Kommunstyrelsens vice ordf. (Rådets ordf. )
Lars Alriksson: Repr. från oppositionen (Rådets vice ordf.)
Monica Flodström: Kommundirektör
Andreas Pääjärvi: Säkerhetschef
Mariann Gustafsson: Integrationsstrateg
Katarina Larsson: Folkhälsostrateg

Samverkanspartner
Eva Holmgren: Repr. Folktandvården/Region Norrbotten
Birgitta Engrund Sohlberg: Repr. Primärvården/Region Norrbotten
Stefan Thyni: Repr. Polismyndigheten
Per-Anders Ruona: Repr. Arbetsförmedlingen
Anders Bondesson: Repr. Svenska kyrkan

Saknas Repr. Försäkringskassan
Saknas Repr. Migrationsverket

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2023-06-13
Publicerad:
2023-02-06