Gå till innehåll

Revisorer

Den kommunala revisionen är fullmäktiges eget kontrollorgan. Den övergripande revisionsuppgiften är att granska hur kommunstyrelsen, de övriga nämnderna samt de kommunala företagen fullgör sitt uppdrag från fullmäktige.

Att vara revisor i kommunen är ett förtroendeuppdrag vars syfte är att med oberoende, saklighet och integritet årligen granska (utföra revision) på den verksamhet som bedrivs av kommunstyrelsen och nämnderna.

Revisionsarbetet innebär att granska och bedöma om fullmäktiges beslut efterlevs. Revisorerna prövar om: verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt att räkenskaperna är rättvisande, att den interna kontrollen är tillräcklig, samt att verksamheten når de politiskt uppställda målen till en rimlig kostnad.

Granskningar 2024

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Revisionsplan Gällivare 2024 (1).pdf Pdf, 159 kB. 159 kB 2024-04-09 15.30


Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Revisionsapport Granskning av årsredovisning 2019.pdf Pdf, 145 kB. 145 kB 2023-05-22 11.41
Revisionsberättelse 2019 Gve.pdf Pdf, 990.5 kB. 990.5 kB 2023-05-22 11.41
Revisionsrapport - Det kommunala aktivitetsansvaret 2019.pdf Pdf, 375.6 kB. 375.6 kB 2023-05-22 11.41
Revisionsrapport - Granskning av delårsrapport 2019.pdf Pdf, 278.3 kB. 278.3 kB 2023-05-22 11.41
Revisionsrapport - Hantering av avgifter inom socialtjänsten 2019.pdf Pdf, 152.9 kB. 152.9 kB 2023-05-22 11.41
Revisionsrapport - Insatser för att motverka oegentligheter.pdf Pdf, 359.1 kB. 359.1 kB 2023-05-22 11.41
Revisionsrapport - Krisberedskap avseende vattenförsörjning.pdf Pdf, 245.8 kB. 245.8 kB 2023-05-22 11.41
Revisionsrapport - Rektorernas uppdrag och förutsättningar för det pedagogiska ledarskapet.pdf Pdf, 244.1 kB. 244.1 kB 2023-05-22 11.41
Revisionsrapport - Uppföljande granskning av brand- och skalskydd vid äldreboenden och skolor.pdf Pdf, 254.1 kB. 254.1 kB 2023-05-22 11.41
Revisionsrapport - Uppföljande granskningar.pdf Pdf, 166.9 kB. 166.9 kB 2023-05-22 11.41
Revisionsrapport - Uppföljning av tidigare genomförda granskningar 2019.pdf Pdf, 270.8 kB. 270.8 kB 2023-05-22 11.41
Revisionsrapport Barn- och ungdomspsykiatrins samverkan med Gällivare kommuns socialtjänst och skola.pdf Pdf, 224.6 kB. 224.6 kB 2023-05-22 11.41
Revisionsrapport Fördjupad grundläggande granskning - Socialnämnden 2019 .pdf Pdf, 176.1 kB. 176.1 kB 2023-05-22 11.41
Slutdokument - Det kommunala aktivitetsansvaret 2019.pdf Pdf, 105.9 kB. 105.9 kB 2023-05-22 11.44
Slutdokument - Hantering av avgifter inom socialtjänsten .pdf Pdf, 70.6 kB. 70.6 kB 2023-05-22 11.44
Slutdokument - Rektorernas uppdrag och förutsättningar för det pedagogiska ledarskapet.pdf Pdf, 71.2 kB. 71.2 kB 2023-05-22 11.44
Slutdokument - Skrivelse Fördjupad grundläggande granskning-Socialnämnden 2019 .pdf Pdf, 81.6 kB. 81.6 kB 2023-05-22 11.44
Slutdokument - uppföljande granskning av brand- och skalskydd vid äldreboenden och skolor.pdf Pdf, 108.2 kB. 108.2 kB 2023-05-22 11.44
Slutdokument ansvarsutövande 2019.pdf Pdf, 110.3 kB. 110.3 kB 2023-05-22 11.44
Slutdokument- Barn- och ungdomspsykiatrins samverkan med Gällivare kommuns socialtjänst och skola.pdf Pdf, 62.3 kB. 62.3 kB 2023-05-22 11.44
Slutdokument- Översiktlig uppföljande granskning av tidigare genomförda granskningar.pdf Pdf, 93.7 kB. 93.7 kB 2023-05-22 11.44
Slutdokument-Insatser för att motverka oegentligheter.pdf Pdf, 70.9 kB. 70.9 kB 2023-05-22 11.44
Slutdokument-Krisberedskap avseende vattenförsörjning.pdf Pdf, 79.2 kB. 79.2 kB 2023-05-22 11.44
Slutdokument-Uppföljande granskning It-verksamhet, upphandlingsverksamhet och fastighetsförvaltning.pdf Pdf, 75.7 kB. 75.7 kB 2023-05-22 11.44
Utlåtande - Revisorernas bedömning av delårsrapport per 2019-08-31.pdf Pdf, 114.6 kB. 114.6 kB 2023-05-22 11.44

Sidinformation

Revisionen i Gällivare kommun

Ordförande:
Christer Nordmark - E-post
Tel: 0970-81 80 00 (växel)

Vice ordförande:
Lena Israelsson - E-post
Katarina Nilsson - E-post
Bernt Nordgren - E-post
Katinka Sundqvist Apelqvist - E-post

Lekmannarevisorer i bolagen
TOP Bostäder:
Ordinarie: Lena Israelsson
Ersättare: Katarina Nilsson

Matlaget:
Ordinarie: Katarina Nilsson
Ersättare: Lena Israelsson

Gällivare energi:
Ordinarie: Christer Nordmark
Ersättare: Katinka Sundqvist Apelqvist

Gojan 1 & 14 AB:
Ordinarie: Katinka Sundqvist Apelqvist
Ersättare: Christer Nordmark

Dundret Gällivare Fjällanläggning AB:
Ordinarie: Bernt Nordgren
Katinka Sundqvist Apelqvist

Laponiatjuottjudus:
Ordinarie: Christer Nordmark

Senast uppdaterad:
2024-04-09
Publicerad:
2023-01-19