Gå till innehåll

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. Kommun­fullmäktige fattar viktiga beslut i frågor som bland annat rör kommunens organisation, ekonomi, större utbyggnadsplaner och investeringar.

Vart fjärde år genomförs allmänna val då medborgarna röstar på de partier eller politiker man vill ska representera dem i kommunfullmäktige, som sedan utser de slutliga ledamöterna i olika nämnder och styrelser på förslag från respektive parti.

Radiosändning från kommunfullmäktige

Kommunmedborgarna har möjlighet att lyssna på Kommunfullmäktiges sammanträde i radio. Direktsänding sker i Gällivares närradio på 97,7 mhz

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2023-11-09
Publicerad:
2023-03-15