Gå till innehåll

Byggdialog

Vy över Gällivare

Foto: Daniel Olausson/Follow the Light

Vill du vara med och bygga ut Gällivare tillsammans med oss? Här hittar du information om hur du går tillväga för att på ett effektivt sätt komma vidare med din idé.

Boka tid med forumet "Byggdialog Gällivare"

Här får du träffa en samlad kompetens med tjänstepersoner från Gällivare kommun och Gällivare Näringsliv AB som gör att du snabbt kan komma vidare med din idé. Forumet lotsar dig rätt genom myndighetens ansvarsområden rörande mark-, plan- och byggfrågor. Det här är din väg in till kommunen om du har en idé om byggande som du vill genomföra. Du kommer att få en kontaktperson på kommunen som blir huvudansvarig för samordningen av ärendet.

Dessa tider finns tillgängliga för 2024

  • 4 september
  • 2 oktober
  • 6 november
  • 4 december

Välj bland följande klockslag enligt datum ovan.

13.15-13.45
14.00-14.30
14.45-15.15
15.30-16.00

Mejla din bokning via E-post.
Du kan själv välja om du vill ha mötet via Teams eller på plats i kommunhuset.

Bakgrund

Gällivare står idag inför en expansiv utvecklingsfas som samhälle kopplat mot industrins omställning mot en mer hållbar fossilfri riktning och framtid. Detta kommer bland annat innebära att fler bostads- och verksamhetsområden kommer att behöva byggas ut skyndsamt i kölvattnet av satsningarna på industrins expansion. Kommunen kommer inte att äga möjlighet att lösa denna utmaning själva utan är beroende av privata initiativ för att gemensamt bygga ut våran kommun, både i staden och på landsbygden.

Forumet "Byggdialog Gällivare" beslutar om inriktning på inkomna ärenden inför politisk behandling. Om förslaget som ställs i forumet stämmer överens med kommunens övergripande utvecklingsinriktning och bedöms efter beredning vara lämpligt blir det ett politiskt ärende om att genomföra markanvisning och/eller detaljplan.

Forumet kommer att behandla två huvudsakliga inriktningar:
- idéforum och ingång till kommunen i exploaterings-, plan- och byggfrågor
- företagspresentation av nya aktörer

Resurser

Planeringschef, mark- och exploateringssamordnare, stadsarkitekt/byggchef, särskild samordnare och representant från Gällivare Näringsliv AB.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2024-07-03
Publicerad:
2023-06-12