Gå till innehåll

Översiktsplan

Alla kommuner ska ha en översiktsplan som visar hur kommunen ska använda mark- och vattenområden och hur den redan byggda miljön ska utvecklas och bevaras. En översiktsplan används som en vägledning för kommunens planering. Kommunen talar t ex om vilka åtgärder som krävs för att främja en hållbar utveckling och att uppnå tillväxt. Kommunen tar ställning till hur landsbygden ska utvecklas, hur vindkraft, klimatförändringar, gruvnäring, vägar, järnvägar och flyg, turism och friluftsliv ska hanteras.

Översiktsplanen antogs av kommunfullmäktige 17 november 2014, efter en lång process där medborgare, organisationer, näringsliv och myndigheter har kunnat lämna synpunkter och förslag via dialogmöten, samråd och granskning av planförslaget. Planen kommer att gälla under denna mandatperiod men i början på nästa mandatperiod kommer dess aktualitet att prövas och då fattas också beslut om eventuella revideringar.

Planen finns tillgänglig hos Gällivare kommun, Samhällsbyggnads- och teknikförvaltningen, och biblioteken i Gällivare och Malmberget. Du kan också läsa och ladda ner den digitalt genom bifogade länkar nedan.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2023-06-25
Publicerad:
2023-06-13