Gå till innehåll

Årets byggnad

Stipendiet tilldelas den som på ett enastående sätt har varit en förebild genom nybyggnad eller renovering av byggnad eller utomhusmiljö i en god arkitektonisk anda på ett miljömässigt och energisnålt sätt.

Urvalskriterier: God arkitektur, bra miljöval-energibesparande-klimatanpassat- kulturhistoriskt bevarande-bra och trivsam miljö.

Pris för 2021 tilldelades Margot och Mikael Isaksson Jänkänpää för flytt av kulturhistorisk värdefull byggnad som har fått tillbaka sin forna glans samtidigt som den har moderniserats.

Juryns motivering:
Byggnaden har varit en del av Malmbergets kulturhistoriska miljö under många år. Flytten av byggnaden och att den taktfullt återställts förstärker det stilfulla uttrycket. Samtidigt har byggnaden en tilltalande placering och gestaltning som tar tillvara på de vyer som naturen erbjuder och förstärker känslan av närhet till fjäll och rekreationsområden kring Gällivares välkända landmärke Dundret. Flytten av byggnaden en bra markering hur alla kan bidra till att skapa ett hållbart samhälle.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2023-09-26
Publicerad:
2023-09-06