Gå till innehåll

Planeringsunderlag

Här finns övriga framtagna planer, program och analyser som ej har juridisk verkan men som ska ge vägledning i den fysiska planeringen.

Värdeskapande planering

Värdeskapande planering bygger på att fastställa strategier, beståndsdelar och styrmedel genom att utgå från platsens kärnvärden för att nå den övergripande visionen för samhällsomvandlingen. Gällivare - en arktisk småstad i världsklass.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2023-06-16
Publicerad:
2023-06-13