Gå till innehåll

Bostadsförsörjningsplan

I Malmberget kommer ca 1900 bostäder och ett antal offentliga funktioner som sporthall, ishall och gymnasieskola beröras, ca 3 200 personer kommer att behöva ett nytt boende under en kommande 20-års period.

Vy över Gällivare

Foto: Daniel Olausson/Follow the Light

Samtidigt befinner sig Gällivare kommun i en expansiv fas vad gäller arbetsmarknaden, där bl.a. gruvnäringen expanderar. Utöver det beräknas många personer, inom både privat och offentlig sektor, gå i pension inom en 10-års period vilket kommer att innebära en stor andel nyanställningar.

Syftet med bostadsförsörjningsplanen är att ta fram ett planeringsunderlag för hur många bostäder det kan komma behövas i kommunen framöver. För att ha en god framförhållning gällande möjligt framtida bostadsbehov har även en potentiell tillväxt tagits i beaktning. Denna baseras på en utredning om framtida arbetskraftsbehov och pensionsavgångar hos företag samt de största offentliga arbetsgivarna de närmaste tio åren.

Läs hela bostadsförsörjningsplanen här. Pdf, 9.2 MB, öppnas i nytt fönster.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2023-06-25
Publicerad:
2023-06-14