Gå till innehåll

Kontrollplaner

Kontrollplan är en checklista som innehåller de kontroller som en byggherre ska göra för att vara säker på att alla krav och regler uppfylls. Det ska finnas en kontrollplan för alla lov- och anmälningspliktiga bygg-, rivnings- och markåtgärder.
Kontrollplanen ska tas fram av byggherren.

Sidinformation

skylt
Kontakta oss
Byggavdelningen

Telefontider
Måndag-tisdag 13-15
Onsdag-torsdag 9.30-11.30

Senast uppdaterad:
2023-10-05
Publicerad:
2023-06-13