Gå till innehåll

Kontrollplaner

Kontrollplan är en checklista som innehåller de kontroller som en byggherre ska göra för att vara säker på att alla krav och regler uppfylls.

Det ska finnas en kontrollplan för alla lov- och anmälningspliktiga bygg-, rivnings- och markåtgärder.
Kontrollplanen tas fram av byggherren eller den kontrollansvariga.

Sidinformation

skylt
Kontakta oss
Byggavdelningen
Senast uppdaterad:
2024-02-20
Publicerad:
2023-06-13