Gå till innehåll

Tidsbegränsat bygglov

Tidsbegränsat bygglov är ett bygglov för en åtgärd som ska finnas under en begränsad tid, exempelvis byggbodar under tiden för en byggnation.

Det finns två olika typer av tidsbegränsade bygglov. Det ena omfattar alla typer av bygglovspliktiga åtgärder medan det andra bygglovet endast gäller för nybyggnad för bostadsändamål.

Sidinformation

skylt
Kontakta oss
Byggavdelningen
Senast uppdaterad:
2023-10-05
Publicerad:
2023-04-26