Gå till innehåll

Påverka som granne/sakägare

Som granne/sakägare kan du få möjlighet att lämna synpunkter. Kommunen fattar beslutet och tar ställning till de synpunkter som inkommit. Vilka som är berörda avgörs från fall till fall.

Det kan exempelvis vara om en fastighet gränsar till fastigheten där ansökan utgör en avvikelse mot detaljplan eller om fastigheten som åtgärden avser är belägen utanför detaljplan och områdesbestämmelser.

Sidinformation

skylt
Kontakta oss
Byggavdelningen

Telefontider
Måndag-tisdag 13-15
Onsdag-torsdag 9.30-11.30

Senast uppdaterad:
2023-10-02
Publicerad:
2023-06-13