Gå till innehåll

Påverka som granne/sakägare

En granne/sakägare kan få möjlighet att lämna synpunkter. Kommunen fattar beslutet och tar sedan ställning till de synpunkter som inkommit. Vilka som är berörda och ges tillfälle att lämna synpunkter avgörs från fall till fall.

Exempel på situation då kommunen frågar grannar är när en åtgärd utförs utanför detaljplanerat område eller utgör en avvikelse mot detaljplanen.

Sidinformation

skylt
Kontakta oss
Byggavdelningen
Senast uppdaterad:
2024-01-10
Publicerad:
2023-06-13