Gå till innehåll

Kontrollplan

En kontrollplan ska finnas för de flesta bygg-, rivnings- och markåtgärder som kräver lov eller anmälan. Byggherren är ansvarig för att en kontrollplan upprättas och följs.

En kontrollplan anpassas utifrån det du ska bygga, ändra eller riva. Här är exempel på kontrollplaner för några enklare projekt som oftast inte kräver en kontrollansvarig.

1. Börja med att ladda ner kontrollplanen som heter Mall/blankett:


2. Öppna kontrollplanen som bäst stämmer överens med ditt ärende:

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Ändring av bärande konstruktion.pdf Pdf, 205.8 kB. 205.8 kB 2023-10-16 09.46
Balkongräcke.pdf Pdf, 210.6 kB. 210.6 kB 2023-10-16 09.46
Garageport.pdf Pdf, 248.7 kB. 248.7 kB 2023-10-16 09.46
Rivning.pdf Pdf, 235.7 kB. 235.7 kB 2023-10-16 09.46
Inglasning av balkong.pdf Pdf, 223.5 kB. 223.5 kB 2023-10-16 09.46
Solceller, solfångare.pdf Pdf, 248.5 kB. 248.5 kB 2023-10-16 09.46
Ändring av ventilation.pdf Pdf, 250.6 kB. 250.6 kB 2023-10-16 09.46
Tillbyggnad av en-och tvåbostadshus, max 15 kvadratmeter.pdf Pdf, 226.5 kB. 226.5 kB 2023-10-16 09.46
Komplementbyggnad, max 30 kvadratmeter.pdf Pdf, 219.1 kB. 219.1 kB 2023-10-16 09.46
Mur, plank.pdf Pdf, 271.8 kB. 271.8 kB 2023-10-16 09.46
Skylt, ljusanordning.pdf Pdf, 203.1 kB. 203.1 kB 2023-10-16 09.46
Takkupa.pdf Pdf, 324.4 kB. 324.4 kB 2023-10-16 09.46
Utvändig trappa.pdf Pdf, 261 kB. 261 kB 2023-10-16 09.46
Ventilationshuv.pdf Pdf, 207.7 kB. 207.7 kB 2023-10-16 09.46
Ändring av fasad eller tak.pdf Pdf, 207 kB. 207 kB 2023-10-16 09.46
Eldstad.pdf Pdf, 193.3 kB. 193.3 kB 2024-03-28 12.09


3. Gör din egen kontrollplan med hjälp av exemplen


4. Skicka in kontrollplanen via vår e-tjänst

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2024-03-28
Publicerad:
2023-10-16