Gå till innehåll

Olovlig byggnation

Om du gör något som kräver bygg, rivnings- eller marklov utan lov kallas det för olovligt byggande, så kallat svartbygge. Det är också olovligt att börja bygga utan startbesked eller flytta in i en byggnad utan slutbesked.

Det är Miljö-, bygg och räddningsnämnden i Gällivare som är den myndighet som har tillsyn över att fastighetsägare vidtar rättelse om det behövs för att följa plan- och bygglagen.

Vad är olovligt?

Ta reda på vad som kräver bygglov och anmälan innan du påbörjar en åtgärd.

Har du fått lov är det viktigt att du läser igenom hela beslutet med vad som gäller för startbesked och slutbesked. Om du under byggtiden vill göra ändringar ska du meddela detta. Tänk på de flesta ändringar kräver nya handlingar och ett nytt beslut.

Sidinformation

skylt
Kontakta oss
Byggavdelningen
Senast uppdaterad:
2023-08-23
Publicerad:
2023-08-23