Gå till innehåll

Förhandsbesked

Den som planerar att utföra en bygglovspliktig åtgärd kan ansöka om ett förhandsbesked innan en ansökan om bygglov görs. Ett förhandsbesked anger om en viss åtgärd kan tillåtas på en viss plats eller inte.

Ett positivt förhandsbesked är bindande vid den kommande bygglovsprövningen om ansökan om bygglov görs inom två år från den dag då förhandsbeskedet vann laga kraft.

Sidinformation

skylt
Kontakta oss
Byggavdelningen

Telefontider
Måndag-tisdag 13-15
Onsdag-torsdag 9.30-11.30

Senast uppdaterad:
2023-08-23
Publicerad:
2023-06-13