Gå till innehåll

Ändrad användning

Du behöver bygglov för att avsevärt ändra användningen av en byggnad eller en del av en byggnad.

Kravet på bygglov är kopplat till om det som ska göras räknas som en väsentlig ändring eller inte. Vad som är väsentligt är en bedömningsfråga. Du kan behöva bygglov även om du inte gör några inredningsåtgärder i samband med ändringen. Det är den senaste faktiska användningen som är avgörande för om bygglov behövs.

Du behöver alltid bygglov om (exempel)

  • en bostad ska ändras till butik, verkstad eller annan verksamhet
  • ett kontor ska ändras till restaurang
  • en bostad ska ändras till lokal
  • en samlingslokal ska ändras till förskola, kontor eller bostad
  • ett kontor ska ändras till vandrarhem eller hotell

Lista visar exempel på när det behövs bygglov för att ändra användning av en byggnad. Det kan därför behövas bygglov även för andra av förändringar.

Sidinformation

skylt
Kontakta oss
Byggavdelningen
Senast uppdaterad:
2024-03-27
Publicerad:
2022-11-08