Gå till innehåll

Strandskydd

Är din fastighet placerad nära ett vattendrag kan det behövas strandskydds-dispens för att få bygga.

Strandskydd gäller vid hav, insjöar och andra vattendrag. Vid detaljplanering kan strandskyddet upphävas. Utanför detaljplanelagt område behövs dispens eller ett godkänt undantag från strandskyddet för vissa åtgärder och byggnationer.

Åtgärder inom skyddad natur

Skicka din ansökan om strandskyddsdispens till Länsstyrelsen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Sidinformation

skylt
Kontakta oss
Byggavdelningen
Senast uppdaterad:
2023-08-23
Publicerad:
2023-05-11