Gå till innehåll

Nätstation

I elnätet finns trans­formator- eller nät­stationer som förändrar spänningsnivå, fördelar flödet av elström och vakar över elnätets funktion. För att flytta, ändra eller bygga en ny behövs ett bygg­lov.

Inom tätbebyggt område finns det generellt en detaljplan med bestämmelser om markanvändning. Utgå från den vid planeringen av åtgärden.

Situationsplan
Situationsplan är en karta med befintliga byggnader och den nya, planerade, nätstationen inritad. Ange avstånd från den nya nätstationen åt minst tre håll (exempelvis till fastighetsgränser, befintliga byggnader eller en vägkant). Nätstationens placering i förhållande till bestämmelser på detaljplanen ska vara tydligt.


Planritning
Planritning är en horisontell genomskärning av byggnaden.


Fasadritningar
Fasadritningar visar byggnadens utsida från fyra sidor.


Förslag till kontrollplan
Kontrollplan är en checklista som innehåller de kontroller byggherren ska göra för att vara säker på att alla krav och regler uppfylls.

Översiktskarta


Situationsplan
Situationsplan är en karta med befintliga byggnader och den nya, planerade, nätstationen inritad. Ange avstånd från den nya nätstationen åt minst tre håll (exempelvis till fastighetsgränser, befintliga byggnader eller en vägkant).


Planritning
Planritning är en horisontell genomskärning av byggnaden.


Fasadritningar
Fasadritningar visar byggnadens utsida från fyra sidor.


Förslag till kontrollplan
Kontrollplan är en checklista som innehåller de kontroller byggherren ska göra för att vara säker på att alla krav och regler uppfylls.

Sidinformation

skylt
Kontakta oss
Byggavdelningen
Senast uppdaterad:
2024-01-04
Publicerad:
2023-06-13