Gå till innehåll

Ovårdad tomt

Du som äger en tomt eller en byggnad är skyldig att se till att den är i ett vårdat skick.

Byggnader ska underhållas och tomter ska skötas. Detta gäller både obebyggda och bebyggda tomter. Dessa krav ställs enligt plan- och bygglagen, PBL.

Denna skyldighet syftar till att minska risken för olyckor och se till att olägenheter inte uppkommer för trafik eller människor.

Miljö-, bygg och räddningsnämnden i Gällivare är den myndighet som har tillsyn över att fastighetsägaren håller sina byggnader, byggnadsverk och tomter i vårdat skick.

Sidinformation

skylt
Kontakta oss
Byggavdelningen
Senast uppdaterad:
2023-08-23
Publicerad:
2023-06-13