Gå till innehåll

Friggebod

En friggebod är en mindre byggnad som kan användas som till exempel redskapsbod, förråd eller växthus.

Bygglov eller anmälan krävs inte om

  • det finns ett befintligt en-eller tvåbostadshus på tomten
  • friggeboden ska vara en komplementbyggnad
  • den är högst 15 kvadratmeter byggnadsarea (om det redan finns en eller flera friggebodar på tomten får den totala aren vara maximalt 15 kvadratmeter för alla tillsammans)
  • Nockshöjden är högst 3,0 meter
  • den uppförs fristående (får inte byggas ihop med bostaden)
  • den placeras i närheten av ett en-eller tvåbostadshus
  • den placeras minst 4,5 meter från fastighetsgräns mot granne eller närmare om grannen ger medgivande till det
  • den placeras minst 4,5 meter från fastighetsgräns mot gata eller allmän plats.

Sidinformation

skylt
Kontakta oss
Byggavdelningen
Senast uppdaterad:
2024-02-20
Publicerad:
2023-04-26