Gå till innehåll

Friggebod

En friggebod är en mindre byggnad som kan användas som till exempel redskapsbod, förråd eller växthus.

Bygglov eller anmälan krävs inte om

  • det finns ett befintligt en-eller tvåbostadshus på tomten
  • friggeboden ska vara en komplementbyggnad
  • den är högst 15,0 kvadratmeter (om du redan har en eller flera friggebodar på din tomt får de totalt vara 15,0 kvadratmeter)
  • tacknockshöjden är högst 3,0 meter
  • den uppförs fristående (får inte byggas ihop med bostaden)
  • den placeras i närheten av ett en-eller tvåbostadshus
  • den placeras minst 4,5 meter från fastighetsgräns mot granne eller närmare om grannen medger det
  • den placeras minst 4,5 meter från fastighetsgräns mot gata eller allmän plats.

Sidinformation

skylt
Kontakta oss
Byggavdelningen

Telefontider
Måndag-tisdag 13-15
Onsdag-torsdag 9.30-11.30

Senast uppdaterad:
2023-10-05
Publicerad:
2023-04-26