Gå till innehåll

Byggbodar

En byggbod används exempelvis för platskontor eller personalutrymmen i anslutning till byggarbetsplatser.

Du behöver alltid bygglov om du vill uppföra byggbodar i mer än två våningar eller ta ta en annan fastighet i anspråk än den byggarbetsplatsen är på.

Bygglov behövs inte om det är en etablering i högst 6 veckor i samband med gatu- eller parkarbeten inom ett bostadsområde, eller vid anläggande av en bro eller en väg.

Sidinformation

skylt
Kontakta oss
Byggavdelningen

Telefontider
Måndag-tisdag 13-15
Onsdag-torsdag 9.30-11.30

Senast uppdaterad:
2023-08-23
Publicerad:
2023-04-21