Gå till innehåll

Solceller, solpaneler

För att installera solceller eller solfångare på en byggnad behövs bygglov men det finns vissa undantag.

En utanpåliggande solenergianläggning behöver inte bygglov om den

  • följer byggnadens form
  • placeras på en byggnad som saknar kulturhistoriskt värde
  • ligger utanför kulturhistoriskt värdefull miljö
  • saknar bestämmelser om utökad lovplikt i detaljplan eller områdesbestämmelser
  • ligger utanför eller inte i anslutning till område för riksintresse för totalförsvaret

Sidinformation

skylt
Kontakta oss
Byggavdelningen
Senast uppdaterad:
2023-10-02
Publicerad:
2023-10-02