Gå till innehåll

Serveringstillstånd

Alkoholhandläggaren i kommunen handlägger alla typer av ansökningar som gäller serveringstillstånd. Alkoholhandläggaren utreder och skriver underlag med förslag till beslut. Beslut i serveringsärenden fattas i enlighet med delegationsordning.

För att få servera och sälja alkohol måste du ha tillstånd enligt alkohollagen. För att få sälja folköl krävs att du gör en anmälan. Det är kommunen som hanterar din ansökan/anmälan.

Serveringstillstånd kan meddelas för servering till allmänheten eller till förening, företag eller annat slutet sällskap. Tillstånd kan gälla servering året runt eller årligen under en viss tidsperiod, under en enstaka tidsperiod eller vid ett enstaka tillfälle.

Du som söker tillstånd måste själv visa att du är lämplig att servera eller sälja alkohol. Det innebär att du måste kunna visa att du klarar av verksamheten ekonomisk och har kunskaper om svensk alkohollagstiftning samt har tidigare erfarenhet av servering eller försäljning av alkohol.

Den lokal där servering ska ske måste vara godkänd ur miljösynpunkt och lokalen ska också vara godkänd för allsidig matlagning. Endast uteservering som är belägen på område i anslutning eller i omedelbar närhet till själva restaurangen skall ges tillstånd att ingå som en del av restaurangens serveringslokaler.

För servering till allmänheten under en enstaka tidsperiod eller vid ett visst enstaka tillfälle gäller att tillstånd får meddelas om serveringsstället tillhandahåller lagad mat. Detsamma gäller för servering i slutet sällskap.

I alkoholhandläggarens arbetsuppgifter ingår även att arbeta förebyggande tillsammans med tillståndsinnehavare, polis, ordningsvakter och drogsamordnaren i kommunen.

Blanketter

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2023-06-21
Publicerad:
2023-04-24