Gå till innehåll

Buller

Hur mycket får man bullra?

Det finns regler som säger hur mycket man får bullra och vid vilka tidpunkter det passar.

Det spelar också roll vad det är man gör när man bullrar, det finns nämligen lite olika regler för olika sammanhang. På naturvårdsverkets hemsida finns mer information när det gäller hur mycket man får bullra vid t.ex. nybyggnationer osv.

På folkhälsomyndighetens hemsida finns också information kring vilka nivåer av buller som är acceptabla, med fokus på inomhusmiljön.

Det kan finnas tillfällen när man behöver göra åtgärder i samhället som stör de som bor närmast.

Om man upplever störningar från buller ska man i första hand vända sig till den som orsakar problemet. Om inget händer då kan man skicka in ett klagomål till miljökontoret som får ta ställning till om det bedöms som en olägenhet eller inte.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2023-04-24
Publicerad:
2023-04-24