Gå till innehåll

Blomlådor

Sänkt hastighet är ett enkelt sätt att få en tryggare trafikmiljö. I bostadsområden kan blomlådor och farthinder vara en lösning. Nio av tio personer som blir påkörda av ett fordon som kör i 30 km/h överlever. Ökar hastigheten till 50 km/h överlever endast två av tio.

Du har som privatperson möjlighet att ställa ut blomlådor på den kommunala gata där du bor, för att på så sätt sänka bilarnas hastighet och förbättra trafiksäkerheten i området. Som en följd av detta tillfredsställs behovet av ökad trygghetsfaktor för medborgare som bor i villaområden och längs efter bostadsgator.

Blomlådor får ställas ut mellan 1 juni - 1 oktober.

Sista datum för ansökan är 30 juni. Ansökningar som inkommer efter denna period tas upp till prövning nästkommande år.

Så ansöker du

  • För att ansökan om att ställa ut blomlådor på kommunala gator ska vara komplett krävs medgivande från närboende grannar. Prata med dina grannar och kom överens om att ni vill ha blomlådor. Utse två kontaktpersoner.
  • Det är viktigt att ta del av och följer instruktionerna och villkoren för att få tillstånd. De finns i
  • Fyll i ansökan och bifoga grannars medgivande.

Skicka sedan in handlingarna via:
E-post
sam@gallivare.se

Posta i brevlåda
Märk kuvertet med "Blomlådor". Adress nedan.
Gällivare Kommun, Tingshusgatan 8-10 982 31 Gällivare

Eller lämnas in i receptionen i kommunhuset

Efter att din ansökan kommit in

  • Gatuingenjören/Driftingenjören kommer att behandla ansökan och i samråd med kontaktpersonerna bestämma var blomlådorna ska stå.
  • Kontakpersonerna ska se till att blomlådorna byggs enligt ritning och sköts enligt reglerna.
  • Reflexer till blomlådorna (gula/blå, två stycken på varje låda) tillhandahålls av Driftenheten för gatuavdelningen inom Samhällsbyggnads- och teknikförvaltningen. De ska placeras på två sidor av blomlådan och vara riktad mot respektive körbana.
  • Tillstånd får ni när villkoren är uppfyllda.

Vid ytterligare frågor och funderingar kontakta oss.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2023-06-07
Publicerad:
2023-06-07