Gå till innehåll

Folköl

Detaljhandel med folköl

Den som bedriver detaljhandel med folköl ska anmäla verksamheten till den kommun där försäljning sker. Försäljning får inte påbörjas förrän anmälan har gjorts. Den som bedriver detaljhandel med folköl ska utöva särskild kontroll (egenkontroll) över försäljningen och svara för att personalen har erforderliga kunskaper om vad som gäller för försäljningen. För egenkontrollen ska det finnas ett särskilt program

Servering av folköl

Den som avser att bedriva servering av folköl ska anmäla verksamheten hos den kommun där serveringen ska ske. Servering får inte påbörjas innan anmälan har gjorts.

Lokalen

För att få sälja folköl ska butiken vara registrerad som livsmedelsanläggning i den kommun som verksamheten bedrivs i. Anmälan om livsmedelsförsäljning görs till kommunens miljö-, bygg-, och räddningsförvaltning.

Samma sak gäller för dig som ska servera folköl i din restaurang; lokalen ska vara registrerad och lämplig för stadigvarande verksamhet med livsmedel.

Försäljning av mat

Verksamheten ska vara avsedd för stadigvarande försäljning av livsmedel, och du ska också sälja matvaror i din butik. Försäljning av folköl ska vara ett komplement till försäljning av matvaror. Det är till exempel inte tillräckligt att bara sälja godis, glass och kakor. Samma sak gäller restauranger. I en restaurang ska man servera mat om man säljer folköl. Om du har ett serveringstillstånd för alkohol får du även servera folköl, eftersom du redan uppfyller alkohollagens regler för serveringstillstånd.

  • Anmäl försäljning och servering av folköl till kommunen.
  • Sälj inte folköl till någon som är under 18 år eller om du misstänker langning.
  • Fyll i ett egenkontrollprogram – skicka in en kopia av detta till kommunens alkoholhandläggare.
  • Folköl får inte säljas till personer som är berusade av alkohol eller påverkade av andra berusningsmedel.
  • Det är inte tillåtet att bjuda kunder på folköl och det skall råda god ordning på försäljnings- respektive serveringsstället.

Avgift

Kommunen tar ut en avgift för anmälan av försäljning av folköl samt vid tillsyn.

Blanketter

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2023-06-21
Publicerad:
2023-04-24