Gå till innehåll

Gruvor

I kommunen finns i dagsläget 2 stora gruvverksamheter; LKAB och Boliden Mineral AB

Miljö-, bygg- och räddningsförvaltningen har årliga samråd med gruvbolagen angående miljöfrågorna i samband med gruvverksamheten. Miljö-, bygg- och räddningsnämnden är en viktig remissinstans vid tillståndsgivningen för gruvverksamheterna. Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet för gruvverksamheten.

Boliden Mineral AB
Aitik, utanför Gällivare, är en av Europas största koppargruvor. Här finns också ett anrikningsverk för behandling av den krossade malmen. Malmen ligger i ett område med omvandlade bergarter och bryts i dagbrott. Fyndigheten består avkopparkis och hinnehåller koppar, guld och silver. Läs mer på Bolidens hemsida.


LKAB
LKAB bryter sedan 1888 järnmalm i Malmberget. LKABs gruvbrytning i Malmberget sker under jord i ett tiotal malmkroppar som bildar en båge från Malmbergets samhälle i väster till Koskullskulle-Vitåfors i öster. Malmförädlingsanläggningarna är belägna i Vitåfors där malmen uppfordras, sovras, anrikas och pelletiseras. Läs mer på LKAB´s hemsida.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2023-04-25
Publicerad:
2023-04-25