Gå till innehåll

Muddring

Att gräva, schakta, spränga eller suga i vatten kallas för muddring. För att få muddra krävs vanligtvis tre prövningar/anmälningar.

För att få muddra behöver du vanligtvis söka tillstånd eller göra anmälan för:

  • strandskyddsdispens
  • tillstånd eller anmälan om vattenverksamhet
  • anmälan om uppläggning av muddermassor (om massorna ska läggas upp på land)

Prövning av anmälan om vattenverksamhet och eventuell uppläggning av muddermassor inleds först när strandskyddsdispens har beviljats, om inte du som sökande önskar annat.

Ansökan eller anmälan om vattenverksamhet sker till länsstyrelsen eller mark- och miljödomstolen.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2023-04-24
Publicerad:
2023-04-24