Gå till innehåll

Receptfria läkemedel

Vissa receptfria läkemedel får säljas på andra försäljningsställen än apotek. Innan du påbörjar försäljning av receptfria läkemedel så ska detta anmälas till Läkemedelsverket. I Gällivare kommun är det miljö-, bygg-, och räddningsnämnden som har tillsynen över området.

Anmälan

Innan du börjar sälja receptfria läkemedel så måste du anmäla det till Läkemedelsverket. På Läkemedelsverkets hemsida kan du anmäla detta. På deras hemsida anmäler du även om det blir förändringar i verksamheten eller om du skulle upphöra med din försäljning av receptfria läkemedel.

Kommunen kontrollerar

Läkemedelsverket är tillsynsmyndighet för försäljning av receptfria läkemedel och det är kommunen som kontrollerar att din verksamhet följer reglerna. Om kommunen skulle upptäcka allvarliga fel vid kontrollen rapporteras detta vidare till Läkemedelsverket.

Egenkontrollprogram är ett krav

Innan du startar försäljning av receptfria läkemedel så måste du ha ett skriftlig egenkontrollprogram. I den ska det finnas rutiner och instruktioner för hanteringen av dessa läkemedel. Läkemedelsverket har tagit fram en mall som går att använda när du ska skapa ditt egenkontrollprogram.

Avgift för kommunens kontroll

För att finansierna kommunens kostnader för kontrollen har kommunfullmäktige beslutat om en taxa för kontrollen. Den debiteras efter genomfört besök på platsen.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2023-04-24
Publicerad:
2023-04-24